Chúc mừng năm mới 2018

Taktik Airsoft xin chúc bạn mọi điều tốt đẹp cho bạn và gia đình bạn và năm mới sắp tới. Chúng tôi có nhiều điều mới lên kế hoạch cho năm mới: Sản phẩm mới, Quan hệ đối tác, Trò chơi, Sự kiện, Tech và Cộng đồng.